Havehjælpen

Den miljøbevidste gartner - Ansvar

Miljø, bæredygtighed og socialt ansvar

Alt hvad der lever og gror på jorden, påvirker mit daglige arbejde, og jeg ser det derfor som min pligt som gartner at værne om floraen og beskytte dyrelivet.

Mit arbejde handler ligeså meget om fokus på grønt miljø og bæredygtighed, som det handler om god service og effektivitet. Jeg tror på, at fokus på grønt miljø, bæredygtighed og socialt ansvar er vejen frem, og jeg gør mit bedste for at efterleve det i mit firma. Mit mål er at kunne levere haveservice og anlægsarbejde 100 % fri for gift, kunstgødning og fossile brændstoffer.

Jeg har respekt for den jord, vi lever på, og for den natur og de planter som omgiver os, og jeg bestræber mig på kun at bruge økologiske og bionedbrydelige produkter.

Den samme respekt har jeg for mine kunder, mine kunders ønsker og mine leverandører, fordi jeg mener, jeg har et socialt ansvar for at bibeholde gode samarbejder mellem alle mine relationer.

Adresse

Lillevej 3 
6580 Vamdrup


Kontakt

ta.havehjaelpen@gmail.com
28 83 66 55

SamarbejdspartnerMiljøbevidst

Hos Havehjælpen gør vi alt for at være gode ved miljøet og være bevidste om de midler vi bruger i haven.

Best AI Website Maker